Vlaamse regering legt ruimtelijk plan voor Petroleum-Zuid vast: nieuwe gevangenis en schoolcampus

Bron © BELGA

De nieuwe gevangenis zou op Petroleum-Zuid moeten komen. Foto: Bert Hulselmans

Antwerpen -

De Vlaamse regering heeft vrijdag het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’ vastgelegd. Dat GRUP regelt onder meer de ruimtelijke inplanting van een nieuwe gevangenis en een nieuwe technische schoolcampus op een terrein van ongeveer 8 hectare op de site Petroleum-Zuid. Dat meldt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vrijdag.

Er zijn al langer plannen voor een nieuwe gevangenis in Antwerpen. De huidige gevangenis, gelegen in de Begijnenstraat, dateert van 1855 en is sterk verouderd. Bedoeling is die bestaande inrichting te vervangen door een nieuwbouw. Die nieuwbouw moet komen op de site van Petroleum-Zuid.

Verder wordt op dezelfde terreinen ruimte voorzien voor een technische schoolcampus van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AGSO). Het AGSO moet de huidige locatie aan de D’Herbouvillekaai verlaten om plaats te maken voor de ontwikkeling van het naastgelegen bedrijventerrein Blue Gate. Omdat het AGSO niet beschikt over alternatieve infrastructuur voor bepaalde opleidingen, is geopteerd voor de realisatie van een nieuwe technische schoolcampus.

Het ontwerp van GRUP wordt dit najaar onderworpen aan een openbaar onderzoek van zestig dagen. Nadien kan de Vlaamse regering het GRUP definitief vaststellen.