Greenpeace eist voor rechter luchtsaneringsplan voor Vlaanderen

Bron © BELGA

Foto: BDW

De Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zal zich op 10 oktober uitspreken over de milieustakingsvordering die Greenpeace heeft ingediend tegen het Vlaams Gewest. Volgens Greenpeace doet het Vlaams Gewest te weinig om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te controleren, geeft het daarover niet de correcte en volledige informatie door aan de Europese Unie en is er dan ook nood aan een luchtsaneringsplan. Het Vlaams Gewest spreekt dat tegen.

Een EU-richtlijn uit 2008 voorziet dat lidstaten verplicht zijn de luchtkwaliteit op hun grondgebied te controleren en legt grenswaarden op die niet overschreden mogen worden, meer bepaald 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter. Lidstaten moeten de metingsresultaten bovendien overmaken aan de EU.

“Maar niet alleen worden op verschillende plaatsen geen accurate metingen verricht, de resultaten van die metingen worden bovendien slechts gedeeltelijk overgemaakt aan de EU”, ging de advocaat van Greenpeace verder. “Daarenboven neemt Vlaanderen ook nog eens onvoldoende maatregelen om die overschrijdingen van de grenswaarden te voorkomen, want op verschillende plaatsen worden de grenswaarden overschreden.”

De Europese wetgeving schrijft voor dat voor elke regio waar de EU-norm wordt overschreden een luchtsaneringsplan verplicht is en Greenpeace eist dan ook dat de Vlaamse overheid binnen de twee maanden zo’n urgentieplan inzake luchtvervuiling publiceert voor héél Vlaanderen.

“Het Vlaams Gewest moet 17 meetpunten tellen die voldoen aan de criteria van de EU-richtlijn”, bracht de advocaat van het Vlaams Gewest in. “In totaal telt Vlaanderen maar liefst 70 meetpunten, waarvan er 41 voldoen aan de criteria. Die andere 29 meten ook de luchtkwaliteit maar voldoen niet aan de criteria. Op basis van de resultaten van de 41 meetpunten die wel mogen meetellen, is er geen overschrijding van de grenswaarden.”

Volgens het Vlaams Gewest is er dan ook geen reden om een dergelijk luchtsaneringsplan op te leggen.

Door gjs

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Voor jou geselecteerd