Als abonnee kan je dit plusartikel lezen

Abonnee worden? Kies je leesformule >

Meer meldingen, maar daarom niet meer ratten

  • Meer meldingen, maar daarom niet meer ratten
    Rato doet aan preventie, maar plaatst ook vergif op strategische locaties.
Sint-Niklaas -

De dienst openbare werken stopt met eigenhandig ratten te bestrijden. Vooraan neemt Rato vzw die taak over. Daarmee is Sint-Niklaas de 34ste Oost-Vlaamse gemeente die gebruikmaakt van de bestrijdingsfirma.

Nadat een van de twee stedelijke rattenvangers op pensioen ging, besloot de stad om geen extra personeel aan te werven maar de rattenbestrijding over te laten aan Rato. De vzw krijgt voor haar werking ...