© BELGA

Kamer zet licht op groen voor onbelast bijklussen

Wie minstens vier vijfde werkt, zelfstandige of gepensioneerd is, kan binnenkort tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen. De Kamer heeft donderdag, meerderheid tegen oppositie, de wet goedgekeurd die dat mogelijk maakt. Het moet gaan om verenigingswerk, occasionele diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie.

dgs

Het onbelast bijklussen is een maatregel die, op aandringen van Open VLD, was afgesproken in het Zomerakkoord dat de regering-Michel vorig jaar sloot. De Kamer keurt de wet nu pas goed omdat die lange tijd geblokkeerd was door een belangenconflict, ingeroepen door het parlement van de Franstalige Brusselaars. Aan Franstalige zijde wordt gevreesd voor een negatieve impact op de non-profitsector.

Bijsturingen

De wet zal binnenkort al worden bijgestuurd. Zo zal wie actief is voor een jeugdbeweging of een speelpleinwerking niet onder de regelgeving vallen. Klusjes in de zorgsector moeten aan de kwaliteitseisen voldoen die de deelstaten opleggen. Zelfstandigen mogen niet bijklussen in het verlengde van hun gewone activiteiten.

Het bedrag zal beperkt zijn tot 6.000 euro per jaar. De maandelijkse limiet is 500 euro. Voor seizoensgebonden activiteiten, zoals sportleraars of trainers, is er een uitzondering voorzien. Zij mogen tot 1.000 euro per maand bijverdienen, maar ook voor hen blijft het jaarplafond op 6.000 euro.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners