Sp.a vraagt versnelde evaluatie van lage-emissiezone: “LEZ mag geen excuus zijn om verder niets te doen”

Foto: BELGA

Antwerpen -

De sp.a vraagt een versnelde evaluatie van de lage-emissiezone in Antwerpen. Die is nu ruim tien maanden in voegen. Die heeft al geleid tot 10 miljoen euro aan boetes voor overtredingen, maar over de positieve effecten ervan op de luchtkwaliteit wordt nog geredetwist. De Antwerpse socialisten vinden alvast dat het stadsbestuur nog meer inspanningen moet leveren. “De LEZ mag geen doel op zich zijn”, zegt lijsttrekker Jinnih Beels.

Sp.a vraagt versnelde evaluatie van lage-emissiezone: “LEZ mag geen excuus zijn om verder niets te doen”
Jinnih Beels Foto: BELGA

“Het is goed dat de stad inspanningen doet om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren. Maar de LEZ is daarbij een sluitstuk, geen doel op zich”, zegt Jinnih Beels, die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de sp.a-lijst zal aanvoeren. “Om echt werk te maken van een betere luchtkwaliteit moet het beleid op meerdere sporen werken: mensen aansporen om de auto te laten staan door het uitbreiden van het openbaar vervoer, meer P&R’s aan de rand van de stad, wegenwerken beter plannen, werk maken van een circulatieplan voor het centrum, duurzamer scheepverkeer, enzovoort.”

LEES OOK: Alle overtredingen lage-emissiezone in 2017 samen goed voor ruim 10 miljoen euro

Beels ontkent niet dat de lage-emissiezone positieve effecten met zich heeft meegebracht, maar die zijn volgens haar eerder beperkt. “Ook al heeft de LEZ gezorgd voor een verjonging van het wagenpark, toch zijn de gunstige effecten van de LEZ voor het milieu gecontesteerd.”

Dat er in de eerste tien maanden maar liefst voor 10 miljoen euro aan boetes werden uitgeschreven en volgens mobiliteitsorganisatie VAB de helft van de automobilisten niet eens weet of zijn wagen al dan niet in de LEZ binnen mag, geeft ook te denken. “Een 200-tal boetes per dag bewijst dat er nog werk gemaakt moet worden van onder andere een betere signalisatie. Antwerpen zou als smart city bijvoorbeeld automobilisten bij het binnenrijden van de LEZ kunnen verwittigen via gsm of gps.”

Sp.a vraagt daarom een versnelde en objectieve evaluatie van de lage-emissiezone om zo snel mogelijk werk te maken van de nodige bijsturingen van de maatregel en uitbreiding met andere ingrepen. “Het doel: een gezondere stad moet daarbij centraal staan. De LEZ mag geen excuus zijn om verder niets te doen”, aldus Jinnih Beels.

Door joro