Prof nuanceert hoerabericht over effecten LEZ: “Wel verjonging wagenpark, geen verminderde uitstoot”

Antwerpen -

De lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen heeft een duidelijk positief effect op de uitstoot van verontreinigde stoffen in de Scheldestad. Dat moet blijken uit een onderzoek naar de impact van de LEZ een jaar na de invoering. Hoogleraar Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen nuanceert echter de hoeraberichten van het kabinet van Milieuschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). De cijfers tonen volgens hem effectief aan dat er een versnelde verjonging van het wagenpark plaatsvindt, maar in de praktijk is er nog geen effectieve verbetering van de luchtkwaliteit.

De uitstoot van roet is in de LEZ op één jaar tijd met 33,7% gedaald. Ook de uitstoot van stikstofdioxiden, stikstofoxiden en fijn stof is verminderd sinds de invoering van de LEZ. Dat blijkt uit de studie die werd uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven en Vito, op vraag de stad Antwerpen, De studie vergelijkt het Vlaamse wagenpark van eind 2016 en eind 2017 met het wagenpark zoals het eind 2017 in de LEZ rondreed.

“De enorme inspanningen die we geleverd hebben, brengen dus veel op”, zegt schepen van Leefmilieu, Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Wie naar Antwerpen komt, krijgt properdere lucht. Het doel van de LEZ is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid voor onze inwoners en bezoekers te beschermen. De cijfers bewijzen dat we daar ook in slagen.”

Prof nuanceert hoerabericht over effecten LEZ: “Wel verjonging wagenpark, geen verminderde uitstoot”

De studie brengt drie evoluties in kaart: de uitstootvermindering in Vlaanderen op 1 jaar tijd, de uitstootvermindering in de LEZ op 1 jaar tijd en het netto-effect van de LEZ. Het netto-effect is de zuivere impact van de LEZ zonder de autonome verjonging van het wagenpark. In de LEZ is de uitstoot door wegverkeer sterk gedaald voor alle polluenten.

(lees verder onder de grafiek)

Prof nuanceert hoerabericht over effecten LEZ: “Wel verjonging wagenpark, geen verminderde uitstoot”

Verjonging wagenpark

Dat het wagenpark in Antwerpen versneld aan het verjongen is door het invoeren van de LEZ, wordt beaamd door Roeland Samson, hoogleraar van de Universiteit Antwerpen, die onder meer meewerkte aan het Curieuzeneuzen-luchtkwaliteitsonderzoek.

“Het is het bewijs dat een lage-emissiezone een invloed kan hebben op het gedrag van mensen”, aldus Samson. “Het is wel jammer dat dit op stadsniveau moet worden doorgevoerd. Het zou beter zijn als er meteen ook strenge Vlaamse of zelfs Europese normen komen, zodat wagens overal minder schadelijke stoffen uitstoten.”

Blootstelling aan roet en fijn stof

Samson zegt wel een probleem te hebben met de berekeningen die zouden wijzen op een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen zoals roet en fijn stof in de LEZ. “Die zijn theoretisch juist, maar zeggen niet waar mensen op het terrein aan blootgesteld worden”, stelt hij. “Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de doorstroming: wagens die in de file staan, zoals bij de vele wegenwerken in Antwerpen, stoten meer uit. De eerste indicaties van metingen zijn dat de verbetering in de luchtkwaliteit er in de praktijk voorlopig niet lijkt te zijn.”

Volgens Samson moet het invoeren van een LEZ nog meer gepaard gaan met maatregelen om wagens in het algemeen ook minder te doen rijden, zoals het uitbouwen van een goed openbaar vervoer en park & rides aan de stadsrand.

Door Jan Stassijns