Ben Weyts verdedigt sluiting Olmense Zoo

Foto: BELGA

In het Vlaams Parlement wordt vandaag gedebatteerd over de sluiting van de Olmense Zoo. Die sluiting kwam er na herhaaldelijke pv’s van de inspectiedienst Dierenwelzijn.

LEES OOK. Gerecht voert onderzoek naar Olmense Zoo

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) trok woensdag de erkenning van de Olmense Zoo in na herhaaldelijke pv’s over inbreuken op de wetgeving rond dierenwelzijn. Die inbreuken zijn vastgesteld door de Vlaamse dienst dierenwelzijn. “Een dienst van 32 medewerkers die deels bestaat uit mensen die mee instaan voor het beleid, maar het grootste deel valt onder de inspectiedienst”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerder van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn. “Dat zijn dierenartsen en mensen een bachelor agro- en biotechnieken die controles uitvoeren in verband met dierenwelzijn. Niet alleen planmatig in zoos, kwekerijen, asielen of slachthuizen, maar bijvoorbeeld ook na klachten van particulieren.”

Ben Weyts verdedigt sluiting Olmense Zoo
Foto: Photo News

In Vlaanderen zijn er vijftien erkende dierentuinen. Als er bij een controle inbreuken worden vastgesteld, kunnen er raadgevingen uitgeschreven worden of pv’s. Die pv’s leiden tot een geldboete bij kleine inbreuken. Als het zeer ernstig is, gaat het pv naar het parket.

“Sinds 2016 tot nu zijn er acht pv’s opgemaakt voor dierentuinen. Drie daarvan zijn voor de Olmense Zoo”, zegt Borgmans. “Die gingen allemaal naar het parket omdat daar sinds 2015 een dossier is opgemaakt over de Olmense Zoo. Alle volgende pv’s gaan dan automatisch ook naar het parket.”

Op basis van zo’n inspectierapport liet minister Weyts de zoo sluiten. Hoe dat precies gebeurde, komt vandaag aan bod in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement. De politici in die commissie, onder voorzitterschap van Tinne Rombouts (CD&V) zullen daarover debatteren. Zij stellen onder meer de vraag op welke specifieke grond de minister zich heeft gebaseerd voor de sluiting.

Door bl