Aantal overtreders in LEZ gehalveerd

Foto: Kris Hossey

Antwerpen -

Van de Belgische wagens in de Lage-Emissiezone (LEZ) in Antwerpen waren er 2,72% te vervuilend en kregen de betrokken chauffeurs ook een boete. Vergeleken met het cijfer van de eerste weken van februari, dat toen nog gemiddeld 5,21% bedroeg, is er dus een duidelijke verbetering. “De LEZ leeft”, zegt Antwerps schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).

In maart werden ongeveer 7,7 miljoen voertuigbewegingen door 760.000 unieke voertuigen geregistreerd in de Lage-Emissiezone (LEZ) in Antwerpen. Het gaat om 85% Belgische voertuigen, gevolgd door 10% Nederlandse, 1% Franse en 4% andere buitenlandse exemplaren.

2,72% van de Belgische voertuigen bleken niet te voldoen aan de toegangsvoorwaarden. In vergelijking met de eerste weken van februari, toen het percentage nog 5,21% bedroeg, liggen de cijfers van maart lager.

“Dit goede resultaat toont duidelijk aan dat de LEZ leeft en dat Antwerpenaars en bezoekers ook echt hun verantwoordelijkheid nemen in dit broodnodige gezondheidsproject”, zegt Antwerps leefmilieuschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Ik ben dan ook zeer blij met dit resultaat. Als iedereen zijn steentje bijdraagt bereiken we mooie resultaten op vlak van gezondheid en leefbaarheid.”

“Geen straffeloosheid”

Wie straffeloos denkt weg te komen, is eraan voor de moeite volgens Ait Daoud. “Als pionier krijg je uiteraard de meeste kritiek en moet je de kinderziektes uitzweten. Mede dank zij de uitgebreide communicatie en zeer competente stadsmedewerkers vielen die zeer goed mee. Wat de buitenlandse voertuigen betreft waarvan we helaas niet automatisch de persoonsgegevens kunnen opvragen: ik heb steeds benadrukt dat er geen straffeloosheid zal zijn, ook niet voor de buitenlandse voertuigen. Ik blijf ijveren voor een totaaloplossing op Europees niveau waarbij elke overtreder automatisch beboet kan worden.”

Bij de Nederlandse chauffeurs was 4,74% niet in orde met de milieuvoorwaarden van de LEZ. Voor de andere nationaliteiten is er nog geen cijfer door enkel over gegevens van de geregistreerde wagens te beschikken, maar er wordt vanuit gegaan dat ook hier ongeveer 5% in overtreding zou zijn.

“Voor de buitenlandse voertuigen werken we op meerdere sporen”, meldt de Antwerpse schepen. “We merken dat het grootste probleem ligt in niet-registratie van het voertuig. Dit gaan we wegwerken door extra in te zetten op communicatie aan de straten, via parkeergarages, maar ook door verder met de horecasector te werken om meer en betere informatie naar hun klanten te laten doorstromen. Het zou nog beter zijn als technische voertuiggegevens van andere landen op Europees niveau beschikbaar zijn, want dan kan de registratieplicht geschrapt worden en kunnen we automatisch toegang geven.”

“Belangrijke en noodzakelijke gezondheidsmaatregel”

Dat de invoering van de Lage-Emissiezone voor een daling van het aantal bezoekers zou zorgen, wordt tegengesproken. “Ik heb van bij het begin benadrukt dat de lage-emissiezone een belangrijke en noodzakelijke gezondheidsmaatregel is die de reputatie van de stad alleen maar ten goede komt. Ik ben dan ook blij dat mensen massaal naar onze stad blijven komen”, deelt Ait Daoud mee.

De boete voor met een vervuilende wagen de LEZ binnen te rijden bedraagt 125 euro.

Door SVW