© Luuk van der Lee/Hollandse Hoogte

Kerk betaalde al 3,3 miljoen euro uit in verjaarde misbruikdossiers

De voorbije drie jaar heeft de Kerk al bijna 3,3 miljoen euro schadevergoeding betaald aan slachtoffers van seksueel misbruik waarbij de feiten verjaard waren. Bijna 2,3 miljoen euro werd betaald in dossiers die door het speciaal opgerichte arbitragecentrum werden behandeld, zo blijkt uit een tussentijds verslag.

llo, aro

Het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik werd opgericht speciaal voor slachtoffers van seksueel misbruik door Belgische geestelijken die door de verjaring van de feiten nergens anders meer terecht konden, en is sinds maart 2012 operationeel. Voor alle niet-verjaarde feiten blijven de gewone rechtbanken bevoegd.

Mannen

In totaal werden 628 dossiers bij het centrum ingediend. In meer dan 420 gevallen kwam het intussen tot een verzoening, inclusief uitbetaling van een schadevergoeding. Vorig jaar ging het om 234 zaken, sinds begin dit jaar kwamen daar nog eens een 160-tal bij. Afhankelijk van de feiten - aanranding van de eerbaarheid, verkrachting of langdurig misbruik - kunnen de vergoedingen oplopen tot 25.000 euro en meer. Dit jaar werd al in twee gevallen tot 25.000 euro uitbetaald, vorig jaar gebeurde dit vijf keer.

Nog uit de cijfers blijkt opnieuw dat het in de meeste gevallen om mannen gaat (81 procent), met opvallend meer Nederlandstalige slachtoffers (68 procent). Ook bij de 112 overblijvende zaken gaat het nog om 89 Nederlandstalige dossiers.

Intussen is ruim tachtig procent van de dossiers afgerond. Drieënvijftig dossiers werden niet aanvaard, bijvoorbeeld omdat het niet om misbruik door een priester ging of omdat het slachtoffer intussen overleden was. De commissie hoopt volgend jaar helemaal klaar te zijn.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Gerelateerd

Aangeboden door onze partners

Nu in het nieuws