© BELGA

Ophef rond vraag N-VA om Landsverdediging in Defensie te veranderen

De Kamer is volop op zoek naar een compromis in een kwestie die de gemoederen danig verhit: de naam van de commissie Landsverdediging. N-VA wil daar ‘Defensie’ van maken, omdat dit de lading beter zou dekken. Maar daar hebben de Franstaligen weinig oren naar.

(kld)

Het ziet er echter naar uit dat het hoogstens in het Nederlands tot een wijziging komt, aangezien de Franstaligen de ommezwaai van ‘Défense Nationale’ naar ‘Défense’ allerminst kunnen smaken.

'Voor de PS kan er geen sprake van zijn om de referentie ‘nationaal’ te schrappen', lanceerde de PS-fractie woensdag via twitter. Even voordien was de kwestie aan bod gekomen op de Conferentie van Voorzitters, waar een consensus onmogelijk bleek. Ook het CDH stuurde meteen een vlammend persbericht uit. En Groen-fractieleider Kristof Calvo vindt dat N-VA het communautaire debat probeert aan te zwengelen en een 'symbolenstrijd' voert.

What’s in a name

Oppositiepartij SP.A snapt de hele heisa niet goed. 'What’s in a name', nuanceert fractieleidster Karin Temmerman de 'absolute bagatel'. Al kan ze zich niet van de indruk ontdoen dat het schrappen van ‘land’ en ‘nationale’ voor N-VA wel zeer belangrijk is. Zelf stoort Temmerman zich enkel aan de manier waarop Kamervoorzitter en N-VA’er Siegfried Bracke de kwestie wil doordrukken. 'Het is nochtans traditie dat de conferentie bij consensus beslist.'

Bij N-VA ziet men het probleem niet. Karolien Grosemans - voorzitter van de commissie - wijst erop dat het veiligheidsbegrip sinds de Koude Oorlog grondig verbreed is, dat net zo goed sprake is van etnische en religieuze conflicten, piraterij en mensensmokkel, en dat ook buitenlandse operaties intussen ‘core business’ geworden zijn. Bovendien hebben ook onze buurlanden het stuk voor stuk over ‘Defensie’.

Maar ook de meerderheid zit niet op één lijn. 'Er is geen sprake van een schrapping van het woord ‘nationale’', verzekerde MR-fractieleider Denis Ducarme intussen. N-VA stelt daarom voor de naam enkel in het Nederlands te wijzigen, van ‘Landsverdediging’ in ‘Defensie’.

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners