Alimentatie ontduiken wordt moeilijker

De commissie Economische Aangelegenheden van de Senaat heeft woensdag de hervorming van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) goedgekeurd. De Dienst krijgt onder andere meer armslag om druk uit te oefenen op een onderhoudsplichtige die geen alimentatie betaalt.

tmas

Op voorstel van Senatoren Cindy Franssen (CD&V) en Bert Anciaux (sp.a) krijgt de dienst meer juridische middelen om de alimentatie efficiënter in te vorderen. Zo wordt onder meer in de Hypotheekwet een algemeen voorrecht op roerende goederen ingevoerd voor wat betreft de onderhoudsschulden. Ook kan DAVO voortaan onterecht uitbetaalde sommen terugvorderen.

De aanvraag van een voorschot bij de dienst wordt eenvoudiger. DAVO zal de informatie van het aanslagbiljet rechtstreeks kunnen opvragen bij Financiën. Ook het plafond waaronder een begunstigde recht heeft op een voorschot wordt opgetrokken, van 1.373 euro netto maandloon tot 1.800 euro, verhoogd met 65 euro per kind ten laste. Dat moet volgens de initiatiefnemers het armoederisico verkleinen.

Belga, Foto PN

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners

Gerelateerd

Hoofdpunten