Meer dan twee derde kleuters is allochtoon

Vier op de tien Antwerpenaars zijn van allochtone origine. De stad telt 179 verschillende herkomstlanden. In 2007 waren dat er nog 168. En 68,8 procent van de Antwerpse kinderen onder de 10 jaar heeft allochtone wortels.

jatimmermans

De Antwerpse bevolking wordt steeds meer divers. Dat blijkt uit de recente cijfers die schepen van Diversiteit en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) verzamelde. De schepen vroeg de cijfers op van de herkomst van de Antwerpenaars, en niet alleen de huidige nationaliteit. 'Allochtoon' wordt gedefinieerd als iemand waarvan de moeder niet de Belgische nationaliteit heeft.

Antwerpen telt 511.716 inwoners. Daarvan is 57,8 procent autochtoon. Sinds 2007 steeg het aantal herkomstlanden van 168 naar 179 in 2013.

Het meest voorkomende herkomstland is Marokko, gevolgd door Nederland en Turkije.

21,4 procent van de gezinnen van allochtone afkomst heeft zes of meer gezinsleden.

Opmerkelijk is het aandeel Antwerpenaars van allochtone afkomst in de leeftijdspiramide in 2012. Daaruit blijkt dat 68,8 procent van de Antwerpse kinderen tussen 0 en 9 jaar van allochtone afkomst is. Tot en met 39 jaar is er een meerderheid van Antwerpenaars met allochtone wortels.

SVW

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners

Nu in het nieuws