"Voorstel bisschop Bonny past perfect in beleid kerkfabrieken"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois reageert positief op de plannen van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. "De bisdommen kunnen volledig autonoom de kerkrechtelijke indeling van de parochies regelen", zegt Bourgeois. "Het voorstel past perfect in mijn beleid omtrent de kerkfabrieken."

fvranckx

In de visietekst die Bonny zaterdag voorstelde, kondigde hij onder meer aan de 300 Antwerpse parochies naar een zeventigtal parochies te willen herleiden.

Lees ook: Kerk zoekt sponsors

"Tot op heden was een centraal kerkbestuur verplicht zodra er 4 kerkfabrieken zijn. Maar het eredienstendecreet van 6 juli 2012 biedt ook instrumenten voor betere en efficiëntere samenwerking tussen gemeentebestuur en centraal kerkbestuur. De centrale kerkbesturen krijgen met dat decreet ook een grotere verantwoordelijkheid", aldus Bourgeois.

Fusies

Daarnaast werkte Bourgeois al ondubbelzinnige regels uit "voor wijzigingen aan bestaande erkenningen van besturen van de eredienst. Dat kan de samenvoeging van twee of meer besturen van de eredienst vergemakkelijken. We zullen zeker meewerken aan de fusies van kerkfabrieken indien de bisdommen beslissen tot fusies van parochies."

Belga Foto Isopix

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners