Phil Bosmans preekt postuum tijdens eigen begrafenismis

De Antwerpse bisschop Johan Bonny leidt vandaag om 11u samen met vijf andere voorgangers de uitvaartdienst van Phil Bosmans (89) in de kerk in Kontich-centrum. De viering zal volledig volgens het draaiboek verlopen dat pater Bosmans in 1999 schreef voor zijn eigen begrafenis, inclusief preek. Vooral dat laatste is zeer ongewoon.

jatimmermans

Bisschop Johan Bonny leidt de uitvaartplechtigheid van de vorige dinsdag overleden grote bezieler van Bond Zonder Naam. Hij wordt bijgestaan door Frans Fabry (overste van de Montfortanen, de orde waartoe pater Bosmans behoorde), zijn medebroeder Jef Van Kerckhoven, pater van Scheut Frans Van Oudenhove (die Bosmans van 1992 tot 2000 opvolgde aan het hoofd van Bond Zonder Naam), priester Patrick Hanjoul (huidig directeur Bond Zonder Naam) en deken Eric Thielemans.

Phil Bosmans was vooruitziend, want in juni 1999 tikte hij onder de titel 'Mijn eigen uitvaart' op de computer het volledige draaiboek van zijn begrafenis al uit. "Hij heeft het geschreven vijf jaar na zijn zware beroerte" vertelt pastoor Jef Van Kerckhoven. Voor het evangelie koos hij het verhaal van de Emmaüsgangers. En de eerste lezing moest de brief van Paulus aan de christenen van Korinte worden, waar tot uiting komt dat wij tijdens ons aardse leven slechts pelgrims zijn onderweg naar een andere bestemming. Dat heeft Phil in zijn terminale fase goed aangevoeld."

"Volgens zijn wens"

Patrick Hanjoul, die de preek zal voorlezen, zegt dat hij nog nooit meemaakte dat iemand voor zijn dood zijn eigen begrafenispreek neerschreef. "Een afscheidswoordje wel, maar dit niet. Hij wou niet dat de mensen hem op zijn uitvaart verwezenlijkingen zouden toedichten die hem niet toekwamen. We zullen de tekst volgens zijn wens volgen."

Bond Zonder Naam weet niet of de dienst veel prominenten zal lokken. "De burgemeester en het schepencollege van Kontich hebben al toegezegd, voor de rest laten we ons verrassen. Wij verwachten veel gewone mensen. Phil heeft duizenden brieven geschreven. Als er nog maar een fractie komt van al die correspondenten, duren de offergang en communie zéér lang. Daarom dat wij de dienst sober houden. De avondwake dinsdag was wel evocatief met veel beelden.

Kristin MATTHYSSEN
Foto Wim HENDRIX

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners