Belgische bisschoppen presenteren nieuw beleid tegen seksueel misbruik

De bisschoppen hebben hun beleid voorgesteld rond seksueel misbruik. "We willen ons laten adviseren en onszelf laten superviseren", zei de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

jatimmermans

Bonny presenteerde gisteren samen met de Doornikse bisschop Guy Harpigny de brochure 'Verborgen verdriet, naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk'. De brochure geeft vijf krachtlijnen. Zo zal de Kerk resoluut de kant van de slachtoffers kiezen, de stilte van slachtoffers proberen te doorbreken en meewerken aan erkenning en herstel in al zijn vormen (ook financieel). De daders ('die veel te lang ongemoeid bleven') moeten geconfronteerd worden met het leed dat ze hebben aangericht, waar het kan worden berecht en als eerste bijdragen in de financiële tegemoetkoming.

De vijfde krachtlijn gaat over het voorkomen van nieuwe slachtoffers: 'We willen onaantastbare posities vermijden en onheuse machtsoefening weren'. Er komt een strenge begeleiding van pastorale medewerkers en mensen die met jongeren werken. "Je kunt als het over criminaliteit gaat nooit garanderen dat het niet meer zal gebeuren", zei bisschop Bonny gisteren.

Alle middelen

"Maar we zullen alle mogelijke middelen inzetten. We vragen ook aan anderen om ons in de gaten te houden, dat ze mee kijken hoe de Kerk leeft en werkt en ons noodzakelijke adviezen geven." Die 'anderen' zijn onder meer experten van buiten de Kerk die zitting hebben in de arbitragecommissie, die zal oordelen over financiële schadevergoedingen voor slachtoffers, en in een gloednieuwe 'interdiocesane commissie voor bescherming van kinderen en jongeren'. Bij de presentatie gisteren was de Leuvense psycholoog Manu Keirse, bekend voor zijn boeken over verlies en verdriet, aanwezig, naast twee juristen.

In alle bisdommen is er nu een opvangpunt waar slachtoffers terecht kunnen met gelijk welke vraag. In Antwerpen kan dat via het nummer 0491.52.78.26. Coördinator voor het Antwerpse opvangpunt is de gepensioneerde procureur-generaal Christine Deckers. Meer informatie is te vinden op de nieuwe website www.misbruikindekerk.be. Daar is ook een standaardformulier te vinden dat slachtoffers kunnen gebruiken om een eis voor schadevergoeding in te dienen. Het Centrum voor Arbitrage dat daarover zal oordelen, zal nog deze maand geïnstalleerd worden in de kantoren van de Koning Boudewijnstichting in Brussel.

Wat de bisschoppen allemaal voorstelden in de Kamercommissie Seksueel Misbruik, leest U op de expertenpagina van John De Wit.

DH

Foto Bert Hulselmans

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners